Single-Sided Deafness (SSD)
Links |  Woordenlijst | Gastenboek |  Baha-forum |  Contact

Eenzijdige doofheid

01 Algemeen
02 Gehoor

03 SSD-oorzaken
04 SSD-gevolgen
05 Sociale effecten

06 SSD-ervaringen
07 SSD bij kinderen

08 Hoortoestellen
09 Hoorhulpmiddelen
10 Ondertiteling


BCD (Baha & Ponto)

11 BCD-indicatie

12 BCD-softband
13 BCD-schroef
14 BCD-operatie
15 Schroefproblemen

16 BCD-ontwikkeling
17 BCD-toestellen
18 BCD-gebruik

19 BCD-batterijen
20 BCD-accessoires

21 BCD-problemen
22 BCD-verzekering

23 BCD-ervaringen
24 Onderzoek

25 BCD-vergoeding
26 Politiek


SSD | Single-Sided Deafness | éénzijdige doofheid

Eenzijdig doof

Woordenlijst

Hieronder is een index opgenomen met (een nog beperkt deel van de) relevante, voorkomende termen en namen op deze website.

0

1-BUD (single stereo earbud van Scan Sound)
221 (single in-ear van Sensaphonics)

A

aambeeld (een van de gehoorbeentjes)
abutment (opbouw)
AC (Audiologisch Centrum)
AGCo (Automatic Gain Control)
accessoires voor botverankderde hoortoestellen
achter-het-oor-hoortoestel, AHO (behind-the-ear, BTE)
acoustic neuroma, AN (brughoektumor, BHT)
administratiekosten
air conduction hearing aid, AC (luchtgeleidingshoortoestel)
beschermkapje voor schroef
afschrijvingen
akoepedist (in een AC, audiologieassistent)
akoestische stimulatie
antigeluid
ASSR (auditory steady state response, objectieve test in een AC)
assurantiebelasting
asymmetrisch gehoorverlies
atresie (aan de gehoorgang)
audiologieassistent (in een AC, akoepedist)
Audiologisch Centrum (AC)
audioloog (in een AC)
Audique (bedrijf)
auditory brainstem implant, ABI (hersenstamimplantaat)
auditory steady state response (ASSR, objectieve test in een AC)
Automatic Gain Control (AGCo)

B

Baha (bone-anchored hearing aid, botverankerd hoorsysteem van Cochlear)
BA210 (Baha-abutment nr. 210 van Cochlear)
BA300 (Baha-abutment nr. 300 van Cochlear)
batterij
bayonet coupling (bajonetkoppeling)
Barney, witte labrador
beenankerhoortoestel, botverankerd hoortoestel (bone-anchored hearing system)
beengeleiderbril
beengeleidingsdrempel
beengeleidingshoortoestel (bone conduction, BC)
behind-the-ear hearing aid, BTE (achter-het-oor, AHO)
belasting toegevoegde waarde (btw)
BERA (brainstem evoked response audiometry, objectieve test in een AC)
Besluit zorgverzekering (Bzv)
BHT, brughoektumor (acoustic neuroma, AN)
BI300 (Baha-schroef nr. 300 van Cochlear)
bilateraal botverankerd hoortoestel
bilateraal cochleair implantaat (CI)
bilateraal gehoorverlies
binnenoor
binnenoordoofheid (perceptief gehooverlies, sensorineural deafness)
bone-anchored hearing aid, Baha (botverankerd hoorsysteem van Cochlear)
bone conduction hearing aid, BC (beengeleidingshoortoestel)
botverankerd hoortoestel, beenankerhoortoestel (bone-anchored hearing system)
brainstem evoked response audiometry (BERA, objectieve test in een AC)
Brånemark, prof. Per-Ingvar
Brånemark System
brughoektumor, BHT (acoustic neuroma, AN)
btw (belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting)
buis van Eustachius
buitenoor

C

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
compensatie eigen risico (CER) bij een zorgverzekering
certificaatkosten
Chronisch zieken en Gehandicapten raad (CG-raad)
cochlear implant, CI (cochleair implantaat)
cochleair implantaat, CI (cochlear implant)
Chalmers, technische universiteit
Cochlear, leverancier van het Baha-systeem
College Voor Zorgverzekeringen (CVZ)
conductief gehoorverlies (geleidingsdoofheid)
Cremers, prof.dr. Cor
CROS (Contralateral Routing Of the Signal)
CROS-beengeleidingshoortoestel
CROS-luchtgeleidingshoortoestel

D

datasheets Baha
decibel (dB, geluidssterkte, geluidsintensiteit)
dekkingsgebied
dentafoon
diagnosebehandelingscombinatie (DBC)
directionele microfoon voor Baha
drukverband (tulband)
dry aid kit (vochtverwijderaar BCD)
douanerechten (invoerrechten)
dubbele mono oortelefoon (dual mono earbud)
dubbele stereo oortelefoon (dual stereo earbud)
DVB-ondertiteling

E

eigen risico bij een hoortoestelverzekering
eigen risico bij een zorgverzekering
elektrische stimulatie
enkele mono oortelefoon (single mono earbud)
enkele stereo oortelefoon (single stereo earbud)
evenwichtsorgaan
external coupling (uitwendige koppeling)

F

feedback (fluiten, piepen) van een hoortoestel
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC)
fixture (schroef)
Fletcher-index
fluctuerend gehoorverlies
fluiten (feedback, piepen) van een hoortoestel

G

gebruikershandleidingen BCD
gehoorapparaat, hoortoestel
gehoorgang
gehoorgangatresie
gehoorzenuw
geleidingsdoofheid (conductief gehoorverlies)
geluidsfrequentie (toonhoogte, Hertz, Hz)
geluidssterkte (geluidsintensiteit, decibel, dB)
geluidsintensiteit (geluidssterkte, decibel, dB)
gemengd gehoorverlies
geneeskundige zorg
GORE-TEX om vocht en vuil buiten het toestel te houden
Granström, prof. Gösta

H

Hallén, prof. Olle
hamer (een van de gehoorbeentjes)
healing cap
hersenstamimplantaat, ABI (auditory brainstem implant)
Hertz (Hz, geluidsfrequentie, toonhoogte)
hoofdband
hoofdbeugel
hoofd- of testbeugel (met botverankerd(e) hoortoestel(len))
hoorbril van Varibel
hoordrempel
hoortoestel, gehoorapparaat
hulpmiddelenzorg

I

in-het-oor-hoortoestel, IHO (in-the-ear, ITE)
in-the-ear hearing aid, ITE (in-het-oor, IHO)
internal coupling (inwendige koppeling)
invoerrechten (douanerechten)

J

Juridisch Steunpunt chronisch zieken en gehandicapten

K

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

L

Larsson, Gösta
Lidén, prof. Gunnar
logoakoepedist (in een AC)
logopedist (in een AC)
luchtgeleidingsdrempel
luchtgeleidingshoortoestel (air conduction, AC)
luisterspoel voor Baha (telecoil)

M

maatschappelijk werker (in een AC)
magnetic coupling (magnetische koppeling)
maskeertoestel (tinnitusmaskeerder)
mastoïd
mechanische stimulatie
medisch-specialistische zorg
microtie
middenoor
middenoorimplantaat, MEI (middle ear implant)
middle ear implant, MEI (middenoorimplantaat)

N

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
neonatale gehoorscreening
no-claimbedrag en -teruggaaf bij een zorgverzekering

O

objectieve, audiologische test (in een AC)
omzetbelasting (Belasting over de Toegevoegde Waarde, btw)
ondertitelbril
oorschelp
oorsprongslandbeginsel
oorstukje
oorsuizen (tinnitus)
oorverband
opbergdoosje
orthopedagoog (in een AC)
oscillator (trilblokje)
osseo-integratie
Oticon Medical, leverancier van het Ponto-systeem
otoakoestische emissie (objectieve test in een AC)
otosclerose
ovaal venster

P

perceptief gehooverlies (binnenoordoofheid, sensorineural deafness)
percutaan
persoonsgebonden budget (pgb)
piepen (feedback, fluiten) van een hoortoestel
Platform for Audiological Clinical Testing (PACT)
plotsdoofheid (sudden deafness)
poliskosten
polisvoorwaarden
Ponto-toestel van Oticon Medical
Ponto Pro-toestel van Oticon Medical
Ponto (botverankerd hoorsysteem van Oticon Medical)
progressief gehoorverlies
psycholoog

Q

R

Radboud Ziekenhuis, Sint
Regeling Hulpmiddelen 1996
Reglement Hulpmiddelen
Regeling zorgverzekering (Rzv)
Resonance Frequency Analysis (RFA)
richtingsmicrofoon (directionele microfoon)
richtingsmicrofoon voor Baha
rondomgevoelige microfoon (omnimicrofoon)

S

Sahlgrenska, universitair ziekenhuis
sales tax
Scan Sound (bedrijf)
schroef (fixture)
secretariaat (in een AC)
Sensaphonics (bedrijf)
sensorineural deafness (binnenoordoofheid, perceptief gehooverlies)
Share the experience (test rod, teststaafje)
slakkenhuis
snap coupling (klikkoppeling)
softband (met botverankerd(e) hoortoestel(len))
Sommerland, dr. Sue
SoundBite
spraakaudiometrie (subjectieve test in een AC)
stabiel gehoorverlies
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
Stereo4One (bedrijf)
stijgbeugel (een van de gehoorbeentjes)
subjectieve, audiologische test (in een AC)
sudden deafness (plotsdoofheid)
symmetrisch gehoorverlies

T

tandimplantaat
technicus (in een AC)
telecoil (luisterspoel voor Baha)
teletekstondertiteling (TT-ondertiteling)
temporaal schedelbot
test- of hoofdbeugel (met botverankerd(e) hoortoestel(len))
teststaafje (test rod, Share the experience)
tinnitus (oorsuizen)
tinnitusmaskeerder (maskeertoestel)
titanium
Tjellström, prof. Anders
Tjellström Award
toonaudiogram
toonaudiometrie (subjectieve test in een AC)
toonhoogte (geluidsfrequentie, Hertz, Hz)
transcraniële CROS
transcutaan
TransEar
trilblokje (oscillator)
trommelvlies
TT-ondertiteling (teletekstondertiteling)
tulband (drukverband)
tympanometrie (objectieve test in een AC)

U

UE-1 (single in-ear van Ultimate Ears / Audique)
Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV)
Ultimate Ears (bedrijf)
unilateraal gehoorverlies (unilateral hearing loss, UHL)
unilateral hearing loss (UHL, unilateraal gehoorverlies)

V

veiligheidskoordje
vergoeding van niet-botverankerde hoortoestellen
verzekerde waarde van botverankerde hoortoestellen
verzendkosten

W

Wennbergs Finmek
Wet Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen (WIA)
Wet inkomstenbelasting (Wib)
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Wet werk en bijstand (Wwb)

X

Y

Z

Ziekte van Ménière
zorgtoeslag bij een zorgverzekering
zorgverzekering
Zorgverzekeringswet (Zvw)