Single-Sided Deafness (SSD)
Links |  Woordenlijst |  Gastenboek |  Baha-forum |  Contact

Eenzijdige doofheid

01 Algemeen
02 Gehoor

03 SSD-oorzaken
04 SSD-gevolgen
05 Sociale effecten

06 SSD-ervaringen
07 SSD bij kinderen

08 Hoortoestellen
09 Hoorhulpmiddelen
10 Ondertiteling


BCD (Baha & Ponto)

11 BCD-indicatie

12 BCD-softband
13 BCD-schroef
14 BCD-operatie
15 Schroefproblemen

16 BCD-ontwikkeling
17 BCD-toestellen
18 BCD-gebruik

19 BCD-batterijen
20 BCD-accessoires

21 BCD-problemen
22 BCD-verzekering

23 BCD-ervaringen
24 Onderzoek

25 BCD-vergoeding
26 Politiek


SSD | Single-Sided Deafness | éénzijdige doofheid

Eenzijdig doof

11. Indicatie voor botverankerde toestellen

Voordat je in het bezit bent van een Baha, ben je vaak meer dan een jaar verder. Als ik mij baseer op mijn eigen ervaring (eenzijdige, perceptieve doofheid (SSD)), dan onderscheid ik de volgende stappen in het proces:

Tussen deze stappen door vinden meerdere bezoeken aan een audioloog (audiologisch centrum) en een (of meerdere) kno-arts(en) plaats.

Hierna worden de bovengenoemde stappen per paragraaf besproken. Voor de laatste twee stappen wordt verwezen naar de speciaal daarvoor geschreven hoofdstukken. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de indicatie voor een Baha bij volwassenen. Met Baha-indicatie wordt hier bedoeld, op basis van welke aanwijzingen een Baha-systeem zou kunnen worden toegepast om te helpen bij het gehoorverlies. Indicaties kunnen betrekking hebben op zowel een eenzijdig als tweezijdig gehoorverlies, op zowel slechthorendheid als (eenzijdige) doofheid, en op zowel een geleidings- als perceptief gehoorverlies.


11.1 De ontdekking van de Baha

Omdat heel toevallig bij mij in de omgeving al iemand (tweezijdig) een Baha draagt, was ik al wel bekend met het bestaan van het systeem. Echter, niet dat het ook zou kunnen werken bij eenzijdige (volledige) doofheid. Het is belangrijk dat mensen die hier nog niet mee bekend zijn — zoals mensen die al jarenlang eenzijdig doof zijn en nooit bij een kno-arts komen — bekend raken met het Baha-systeem. Hopelijk draag deze website hieraan bij.

In deze paragraaf wordt geprobeerd aan te geven voor welke typen slecht­horendheid de Baha een optie zou kunnen zijn. Feitelijk gaat het dan om de volgende groepen slechthorenden [bron: SickKids]:

In de Engelstalige video's hieronder wordt kort iets over de mogelijke Baha-kandidaten verteld [bronnen: OR-Live.com, TheDoctorsChannel.com].


This text will be replaced

Hieronder wordt per subparagraaf uitgelegd op welke manier het Baha-systeem werkt bij de volgende vormen van gehoorverlies:

Voor mensen met een tweezijdig perceptief gehoorverlies werkt het Baha-systeem niet. Er moet ten minste één werkend binnenoor (in combinatie met een werkende gehoorzenuw) bij de Baha-gebruiker aanwezig zijn om de geluidstrillingen op te kunnen vangen. Voor deze mensen met dit type van gehoorverlies zou een één- of tweezijdig cochleair implantaat (CI) uitkomst kunnen bieden.

11.1.1 Een tweezijdig geleidingsverlies

Bij personen met een tweezijdig geleidingsverlies heeft de Baha al aangetoond effectief te zijn in het herstel van het zogenaamde binaurale gehoor [bron: proefschrift Sylvia Kunst].

In de onderstaande figuur is afgebeeld op welke manier het Baha-systeem werkt bij een tweezijdige geleidingsdoofheid. Feitelijk worden de buiten- en middenoren aan beide zijden overgeslagen; het Baha-systeem richt zich op de twee (werkende) binnenoren (de blauwe pijlen in de figuur).

De werking van het Baha-systeem bij tweezijdig, conductief gehoorverlies

Aan twee kanten worden de geluiden opgevangen door een Baha-toestel. Vervolgens worden de geluidstrillingen via het schedelbot doorgegeven aan de binnenoren. Een deel van de door de binnenoren opgevangen signalen is afkomstig van het Baha-toestel aan de tegenoverliggende zijde (de dunne pijlen in de figuur).

Een tweezijdige aanpassing wordt ook wel een binaurale aanpassing van een toestel genoemd. Zo wordt een eenzijdige aanpassing vaak een monaurale aanpassing genoemd. Eigenlijk zijn de termen “monauraal” en “binauraal” niet correct. Beter kan ge­sproken worden over “unilateraal” respectie­velijk “bilateraal”, omdat de eerste termen verwij­zen naar de waarneming (perceptie) op een hoger niveau in de hersenen [bron: "De meerwaarde van een stereofonische aanpassing", Pool (1999)]. Hier hebben we dus te maken met een bilaterale Baha-toepassing.

11.1.2 Een eenzijdig geleidingsverlies

De veelbelovende, audiometrische resultaten en bevindingen uit onderzoek naar de eigen ervaringen bij patiënten met een tweezijdig geleidingsverlies moedigen aan tot de uitbreiding van de Baha-indicaties. In 1998 is het UMC St. Radboud in Nijmegen dan ook begonnen om personen met een eenzijdig geleidingsverlies te voorzien van een Baha. Voorwaarde is wel dat er geen alternatieve behandelings­mogelijkheden voorhanden mogen zijn; er bestaan soms namelijk meer mogelijk­heden om binauraal te kunnen horen [bron: proefschrift Sylvia Kunst]:

In de onderstaande figuur is afgebeeld op welke manier het Baha-systeem werkt bij een eenzijdige geleidingsdoofheid. Daarbij worden het buiten- en middenoor van de dove zijde overgeslagen; het Baha-systeem richt zich dan vooral op het (werkende) binnenoor aan de dove zijde (de dikke blauwe pijl in de figuur).

de werking van het Baha-systeem bij éénzijdig, conductief gehoorverlies

Aan de dove kant worden de geluiden opgevangen door een Baha-toestel. Vervolgens worden de geluidstrillingen via het schedelbot doorgegeven aan het binnenoor aan dezelfde dove zijde. Aan de horende kant worden de geluids­signalen op de gebruikelijke wijze opgevangen, en doorgeleid via het (werkende) middenoor naar het binnenoor. Een deel van de door het binnenoor aan de horende zijde opgevangen signalen is afkomstig van het Baha-toestel aan de tegenoverliggende zijde (de dunne blauwe pijl in de figuur).

In de (Engelstalige) video hieronder enkele ervaringen van een Baha-gebruiker met een eenzijdig geleidingsverlies [bron: Ohio State University Medical Center].11.1.3 Een eenzijdig perceptief gehoorverlies

In de onderstaande figuur is afgebeeld op welke manier het Baha-systeem werkt bij een eenzijdige perceptief gehoorverlies. Daarbij worden niet alleen het buiten- en middenoor, maar ook het binnenoor van de dove zijde overgeslagen; het Baha-systeem richt zich op het (werkende) binnenoor aan de horende zijde (de blauwe pijl in de figuur).

De werking van het Baha-systeem bij éénzijdig, perceptief gehoorverlies

Merk op dat het bij een eenzijdig perceptief gehoorverlies er niet toe doet of het buiten- of middenoor intact is. Vandaar dat er ook sprake mag zijn van een éénzijdig gemengd gehoorverlies.

Bij mijzelf zijn het buiten- en middenoor aan de linker zijde intact, terwijl het binnenoor (en/of de gehoorzenuw, en/of een deel in de hersenen) niet werkt. Rechts werkt mijn oor normaal. Ik heb dus een eenzijdige, perceptieve doofheid (SSD). Toch kan ik nu met een Baha-toestel geluiden aan mijn dove zijde opvangen.


11.2 Het kiezen van een ziekenhuis

Er wordt onderscheid gemaakt tussen academische en perifere (ofwel niet-acade­mische) ziekenhuizen. Een academisch ziekenhuis is een ziekenhuis dat verbonden is aan een universiteit. De opleiding van artsen en het onderzoek vinden plaats onder verantwoordelijkheid en coördinatie van de universiteit en/of de medische faculteit.

In Nederland is de term Academisch Ziekenhuis (AZ) in de meeste gevallen vervangen door de term Universitair Medisch Centrum (UMC). In de tussentijd is ook sprake geweest van de term Academisch Medisch Centrum (AMC) (zoals in Amsterdam). Het UMC is een fusie van het academisch ziekenhuis en de medische faculteit. Daarbij verschilt de vorm van UMC tot UMC: van alleen bestuurlijke samenwerking tot een volledige fusie [bron: Wikipedia].

In de onderstaande tabel staan de Nederlandse universitaire ziekenhuizen waar de Baha-implantatie wordt uitgevoerd [bronnen: Cochlear, NVVS]:

nr. Nederlands academisch ziekenhuis universiteit locatie
1 Academisch Medisch Centrum (AMC) Universiteit van
Amsterdam (UvA)
Amsterdam
2 Vrije Universiteit
Medisch Centrum (VUmc)
Vrije Universiteit
Amsterdam (VU)
3 Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG)
Rijksuniversiteit
Groningen (RUG)
Groningen
4 Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Universiteit
Leiden
Leiden
5 Academisch Ziekenhuis
Maastricht (azM)
Universiteit
Maastricht
Maastricht
6 Universitair Medisch Centrum
St. Radboud (UMCN)
Radboud Universiteit
Nijmegen (RU)
Nijmegen
7 Erasmus
Medisch Centrum (MC)
Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR)
Rotterdam
8 Universitair Medisch Centrum
Utrecht (UMCU)
Universiteit
Utrecht (UU)
Utrecht

In de onderstaande tabel staan de Nederlandse perifere ziekenhuizen waar de Baha-implantatie wordt uitgevoerd [bronnen: Cochlear, NVVS]:

nr. Nederlands perifeer ziekenhuis locatie
9 Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) Almelo
10 Meander Medisch Centrum Amersfoort
11 Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
12 Alaysis Zorggroep Arnhem, Velp, Zevenaar
13 Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom
14 Amphia Ziekenhuis Breda
15 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) Den Bosch
16 HagaZiekenhuis Den Haag
17 Deventer Ziekenhuis (DZ) Deventer
18 Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland
19 Catharina Ziekenhuis (CZE) Eindhoven
20 Máxima Medisch Centrum (MMC)
21 Kennemer Gasthuis (KG) Haarlem
22 Elkerliek Ziekenhuis Helmond
23 Westfriesgasthuis Hoorn
24 Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Leeuwarden
25 St. Anthonius Ziekenhuis Nieuwegein
26 Amphia Ziekenhuis Oosterhout
27 Vlietland Ziekenhuis Schiedam
28 Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Sliedrecht
29 Ziekenhuis Bernhoven Oss
30 Isala Klinieken Zwolle

In de onderstaande tabel staan de Belgische universitaire ziekenhuizen (UZ) waar de Baha-implantatie wordt uitgevoerd [bron: Cochlear, Hospitals.be]:

nr. Belgisch universitair ziekenhuis universiteit locatie
1 Universitair Ziekenhuis
Antwerpen (UZA)
Universiteit
Antwerpen (UA)
Edegem
2 Universitair Ziekenhuis (UZ)
Erasmus
Vrije Universiteit
Brussel (VUB)
Brussel
3 Universitair Ziekenhuis (UZ)
Saint-Luc
Katholieke Universiteit
Leuven (UCL)
4 Universitair Ziekenhuis (UZ)
Leuven
Leuven
5 Universitair Ziekenhuis (UZ)
Gent
Universiteit
Gent (UGent)
Gent
6 Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Liège
Hôpital
du Sart Tilman
Luik

In de onderstaande tabel staan de Belgische algemene ziekenhuizen (AZ) met een universitair karakter waar de Baha-implantatie wordt uitgevoerd [bronnen: Cochlear, Hospitals.be]:

nr. Belgisch AZ met
universitair karakter
universiteit locatie
7 Universitair Kinderziekenhuis
Koningin Fabiola (UKZKF)
Vrije Universiteit
Brussel (VUB)
Brussel
8 Cliniques Universitaires
de Mont-Godinne
Katholieke Universiteit
Leuven (UCL)
Mont-Godinne
9 Virga Jesseziekenhuis (VJZ) diverse
universiteiten
Hasselt

In de onderstaande tabel staan de Belgische algemene ziekenhuizen (AZ) waar de Baha-implantatie wordt uitgevoerd [bronnen: Cochlear, Hospitals.be]:

nr. Belgisch algemeen ziekenhuis locatie
10 Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Maarten Duffel
11 Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Genk
12 Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares (AZMM) Gent
13 Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Lucas
14 Algemeen Ziekenhuis (AZ) Groeninge Kortrijk
15 Algemeen Ziekenhuis (AZ) Sint-Jozef Malle
16 Heilig-Hart Ziekenhuis Roeselare (HHR) Roeselare
17 Algemeen Ziekenhuis (AZ) Nikolaas Sint-Gillis-Waas
18 Regionaal Ziekenhuis Tienen Tienen
19 Algemeen Ziekenhuis (AZ) Vesalius Tongeren
20 Sint-Augustinus GasthuisZusters Antwerpen (GZA) Wilrijk

Voor ziekenhuizen in andere landen waar Baha- (en/of CI-)implantaties plaats­vinden, zie de website van Cochlear.

Ben je op zoek naar een van de onderstaande zaken, klik dan op de betreffende link:


11.3 De huisarts

Er zullen slechthorenden zijn, die wel in aanmerking zouden komen voor een Baha, maar simpelweg niet zover in het proces komen, dat ze een kno-arts met kennis van het Baha-systeem te spreken krijgen. Immers, voordat je bij een kno-arts langs kunt gaan, heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig. Als een huisarts bijvoorbeeld concludeert dat toch niets aan het gehoorverlies gedaan kan worden, of hij neemt het probleem niet serieus, dan zal deze ook niet snel doorverwijzen.

Tot in ieder geval enkele jaren geleden, kenden veel huisartsen het Baha-systeem niet. En sommigen kennen het wel, maar weten bijvoorbeeld niet dat het Baha-systeem tegenwoordig in geval van eenzijdige doofheid ook wordt toegepast [bron: ‘Hear the other side — a report on SSD’]. Mensen die niet beter weten, en vanzelfsprekend vertrouwen op hun huisarts, die lopen een kans mis om op dat moment geholpen te worden. Het is dus heel belangrijk dat mogelijke Baha-kandidaten te weten komen, welke mogelijkheden er tegenwoordig zijn. Zij zullen normaal gesproken niet actief benaderd worden door bijvoorbeeld het ziekenhuis waar zij jaren geleden ooit in behandeling zijn geweest.

Als je slechthorend bent en een regulier hoortoestel is niet geschikt, en je wilt kijken of de Baha voor jou geschikt is, dan kun je het beste een afspraak met je huisarts maken. Zelf heb ik dit in 2003 gedaan, nadat ik bij toeval een artikel over de Baha bij SSD op internet had gelezen. Dit artikel heb ik toen meegenomen naar mijn huisarts, die toen nog niet op de hoogte was van deze behandelings­methode bij eenzijdige doofheid. Hij stuurde mij zonder problemen door naar het UMC St. Radboud in Nijmegen, waar ik al meer dan vijftien jaren niet meer geweest was.


Wat zei de oorarts? 11.4 De kno-arts

Een aantal jaren geleden was het zo dat niet alle kno-artsen bekend waren met het Baha-systeem, en al helemaal niet in geval van enkelzijdige doofheid [bron: ‘Hear the other side — a report on SSD’]. Als je tegen­woordig met een gehoorverlies bij een kno-arts terecht komt, dan lijkt mij de kans klein dat je niet gewezen wordt op de mogelijk­heden van een botverankerd hoortoestel.

Bij het eerste gesprek met de kno-arts zal bekeken worden, of er geen alternatieve mogelijkheden zijn om te helpen bij het gehoorverlies. Gezien de kosten namelijk, wordt enkel een Baha voorgesteld, als eventuele andere mogelijkheden zijn uitgesloten. Denk dan aan een regulier hoortoestel, of een ooroperatie.


11.5 Het audiologisch centrum (AC)

Een Audiologisch Centrum (AC) houdt zich bezig met onderzoek, diagnose, hoor­toestelaanpassing, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen. Iemand kan door de huisarts worden doorverwezen naar een AC. Het is echter verstandig om eerst een kno-arts te bezoeken voor een onderzoek, bijvoorbeeld ingeval van medisch te behandelen gehoorproblemen. Op basis van de onderzoeksresultaten zal de arts iemand zonodig doorverwijzen naar het AC [bron: UMC St. Radboud]. Bij kinderen tot 16 jaar wordt het AC altijd ingeschakeld, bijvoorbeeld na geconstateerde gehoorproblemen tijdens een neonatale gehoorscreening. De kosten voor audiologische hulp worden vergoed uit de basiszorgverzekering [bron: Hoorwijzer.nl].

FENAC Alle AC's zijn lid van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) die ondermeer toeziet op de kwaliteit van de medewerkers van AC's. Alle AC's in Nederland voeren de hierboven genoemde kerntaken uit. Wel is het zo dat sommige AC's zelfstandige organisaties zijn, terwijl andere deel uitmaken van een grotere organisatie (zoals een ziekenhuis of een andere gezondheidszorginstelling). Hierdoor kunnen er onderlinge verschillen in de manier van werken zijn en in de mate waarin zij de verschillende kerntaken aanbieden en uitvoeren [bron: Hoorwijzer.nl].

In een AC werken mensen met verschillende achtergronden samen in een multi­disciplinair team [bronnen: Hoorwijzer.nl, UMC St. Radboud]:

Niet alle genoemde functies zullen in elk AC aanwezig zijn.

11.5.1 Onderzoek en diagnostiek

In de (Engelstalige) video hieronder wordt kort iets over de audiologische onder­zoeken verteld [bron: OR-Live.com].

Specialisten van het AC gebruiken verschillende meettechnieken om het gehoor, of aan het gehoor gerelateerde functies (zoals het spraakverstaan) te kunnen bepalen. De technieken zijn onder te verdelen in objectieve en subjectieve testen. Afhankelijk van de vraagstelling van de verwijzer bepaalt de audioloog, welke test nodig is. De belangrijkste testen staan hieronder beschreven [bron: UMC St. Rad­boud].

Voor subjectieve testen is je actieve medewerking nodig. De medewerker van het AC zal je vragen te reageren op geluidssignalen. Twee voorbeelden van subjectie­ve testen [bron: UMC St. Radboud]:

Op basis van de resultaten met de audiometer kan een toonaudiogram worden gemaakt. Deze geeft informatie over de drempelgevoeligheid van een oor voor een aantal zuivere tonen. Hieronder is mijn eigen toondaudiogram van 22 december 2004 weergegeven, de dag dat ik de Baha Compact heb ontvangen. Horizontaal staat een frequentieschaal van 125 (laag) tot 8000 Hz (hoog). Verticaal staat de schaal voor de geluidssterkte van 0 (zacht) tot 120 dB (hard).

Mijn eigen toonaudiogram uit 2004 | met CTRL + is de afbeelding te vergroten

In een audiogram als hierboven wordt links het rechter oor (in het rood) weer­gegeven en rechts het linker oor (in het blauw). Omdat ikzelf volledig doof ben aan mijn linker zijde, staat hier enkel de term “doof”. De audiometer is geijkt voor jonge goed horende mensen die nooit problemen met hun gehoor hebben gehad. Het referentieniveau waaraan elk audiogram wordt getoetst is de gemiddelde waarde van de hoordrempels van deze groep jonge mensen. In het audiogram is dit de nullijn. De geluidssterkte wordt in het audiogram naar beneden uitgezet, dus hoe groter de verschuiving naar beneden ten opzichte van het nulniveau, des te ernstiger het gehoorverlies bij de betreffende frequentie [bron: NVA].

Tijdens het gehooronderzoek wordt kort de testtoon aangeboden en moet de onderzochte door het indrukken van een knop aangeven, wanneer hij een signaal hoort. Een toon wordt eerst voldoende hard aangeboden om goed herkend te kunnen worden. Daarna wordt de geluidssterkte in stappen verminderd. Het gaat er om te bepalen, hoe zacht de toon kan zijn om nog net gehoord te worden. De hoordrempel kan voor elk oor bij verschillende frequentieniveaus op twee manieren worden gemeten, namelijk de lucht- en de beengeleidingsdrempel:

Als de gehoorgang verstopt is, of als het middenoor niet optimaal functioneert, dan zal de luchtgeleidingsdrempel verschoven zijn. Maar omdat bij het meten van de beengeleiding dit niet goed functionerende geleidingstraject wordt omzeild, ligt de beengeleidingsdrempel wel op het nulniveau. Er is dan sprake van een conductief gehoorverlies; het geluid wordt dan niet optimaal van buiten naar het binnenoor geleid. Een geleidingsverlies is vaak door een medische behandeling geheel of gedeeltelijk op te heffen.

Als echter de lucht- en beengeleidingsdrempel in een zelfde mate verschoven liggen, ligt de basis van het gehoorverlies in het binnenoor, de gehoorzenuw of de hoorcentra van de hersenen. Dan hebben we dus te maken met een perceptief gehoorverlies gehoorverlies; de geluidswaarneming is dan aangetast. Een perceptief gehoorverlies is slechts zelden met een behandeling te verminderen [bron: NVA].

Voor de objectieve testen is uw actieve medewerking niet nodig. De technieken registreren automatisch de reacties van uw gehoororgaan op de stimuli die aangeboden worden [bron: UMC St. Radboud]:

CAT-scanner Bij mijzelf is de oorzaak van de waar­schijnlijk aangeboren doofheid nooit gevonden. In september 2003 kon ik een CT-scan (ook wel CAT-scan of computertomografie genoemd) van mijn oren laten maken. Klik op de figuur links voor een uitleg, hoe een CT-scan werkt. Op de scan kon niets worden gevonden wat zou kunnen wijzen op een verklaring voor mijn doofheid; op het oog was mijn (dove) linker oor geheel intact. Alle onder­delen in het midden- en binnenoor zijn aanwezig.

11.5.2 Hoortoestelaanpassing en revalidatie

Op het AC kan men terecht voor een advies over hoortoestellen en het aan laten meten van hoortoestellen. Het AC werkt samen met audiciens en fabrikanten van hoortoestellen, maar opereert geheel onafhankelijk. Dit betekent dat men op het AC terecht kan voor een neutraal advies. Er zijn hoortoestellen in veel verschillende soorten, maten en prijsklassen. Op het AC wordt de mate van het gehoorverlies gemeten, op grond waarvan wordt nagegaan welke hoortoestellen in principe geschikt zijn.

Bij een traditinoneel hoortoestel, krijg je een recept mee voor de audicien die het toestel zal bestellen en afstellen. Echter, ingeval van een botverankerd hoortoestel zal deze besteld worden via het AC. Bij een vervolgafspraak zal het toestel dan worden afgestemd op het persoonlijke gehoorverlies, waarna de gebruiker het bot­verankerde toestel mee naar huis kan nemen [bron: UMC St. Radboud].

11.5.3 Maatschappelijke en psychologische begeleiding

Een kno-arts of een AC-medewerker kan iemand verwijzen naar de afdeling Maat­schappelijk Werk op het AC. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de psycho­sociale begeleiding van volwassen, slechthorende patiënten, waarbij vooral gericht wordt op:

Vaak bestaat de begeleiding uit individuele gesprekken, maar er wordt ook in groepsverband gewerkt. [bron: UMC St. Radboud]:


11.6 Het uitproberen van de Baha

In deze paragraaf worden twee mogelijkheden gegeven, waarbij de Baha kan worden uitgeprobeerd.

11.6.1 De testbeugel voor een botverankerd hoortoestel

Baha testband zonder botverankerd hoortoestel Als blijkt dat de Baha een mogelijke optie is, krijgt men vaak de mogelijkheid om het Baha- (of Ponto-)systeem uit te testen door middel van een Baha testband of testbeugel. In de figuur rechts staat een testband afgebeeld.

Met behulp van deze stalen hoofdbeugel wordt een plastic schijf — waarop het botverankerd hoortoestel wordt bevestigd — stevig op de huid achter het oor gedrukt.

gebruik van de Baha testband

In de afbeelding hierboven staat in vier stappen weergegeven op welke manier de testband door een kandidaat kan worden uitgetest [bron: Cochlear]:

De hoofdbeugel werkt feitelijk op dezelfde manier als een traditionele been­geleider, waarbij de geluidssignalen indirect aan het schedelbot worden door­gegeven. Doordat de signalen eerst door een huidlaag heen moeten, zullen deze enigszins verzwakt worden doorgegeven. Hoewel de resultaten met een geïmplan­teerd botverankerd hoorsysteem daarom beter zullen zijn, geeft het een aardig idee hoe een Baha of Ponto gaat klinken.

In de praktijk blijkt het dragen van deze hoofdbeugels lastig. De beugel is vaak moeilijk op zijn plaats te houden. Bovendien veroorzaakt de beugel vaak irritatie van de huid op de drukplekken [bron: Cochlear].

In de video hieronder wordt kort iets over de Baha-beugel verteld [bron: OR-Live.com].

In de video hieronder krijgt iemand een testbeugel om een Baha-toestel te testen.


11.8 De ontvangst van de BCP

In de onderstaande video krijgt een Amerikaan voor het eerst de Baha BP100 van Cochlear aangekoppeld.